Folyamatban lévő projektek, tervek

Határon túli tehetséggondozás

Szabadkán és környékén található iskolákat szeretnénk segíteni tehetséggondozó munkájukban. A projektünk elsődleges célcsoportja a 6- 18 éves korú diákokat tanító pedagógusok. Egynapos workshop keretében szeretnénk a tehetséggondozó munkájukat segíteni a legújabb eredmények megadásával, illetve a workshopon szakirodalmakkal kívánjuk támogatni a pedagógusokat, diákokat és szüleiket... tovább olvasom

 

Multikulturális ismeretek terjesztése

Célunk, hogy országos versenyt hirdessünk 14-18 éves – jobbára tehetséggondozásban résztvevő, de ez nem kizáró – fiataloknak. VErsenyünket két fordulósra tervezzük, egyfelől be kell adni egy 5-8 oldalas dolgozatot, másfelől a legjobbaknak ezt meg kell védenie....tovább olvasom

 

Számítógép káros hatásainak ismertté tétele

A projekttel mind a szülőket mind a a 8-14 éves korosztályt meg kívánjuk szólítani.  A szülőknek tréninget kívánunk tartani, ahol bemutatjuk az információs társadalom veszélyét, egyben fel kínálunk mutatni hasznos – internet adta lehetőségeket. Minden előadásnak szerves részét képezi az egymás iránti felelősség, a családi kapcsolatok jelentőssége.....tovább olvasom

 

Tehetséggondozó workshop diákoknak

Célunk a három egymást követő napon megvalósuló tematikus tehetséggondozó foglalkozás lebonyolítása, és a résztvevő tehetséges fiatalok produktumainak csoportos bemutatása. A tehetséggondozó foglalkozás munkájába bevont 10-15 tehetséges fiatal egyrészt ismereteket szerez saját tehetsége, önismerete, személyisége mibenlétéről, a kreativitásról, kutatásmódszertanról,másrészt festői környezetben alkothat, ahol inspirációk sokasága éri. A tehetséggondozó foglalkozás lebonyolításába kortárssegítőket és önkénteseket is bevonunk: diákmentorok támogatják mind az ismeretek bővítését, mind az alkotóképesség fokozását.....tovább olvasom

 

Szülői szerepek fontossága - készülő kézikönyv

Nem könnyű feladat szülőnek és mentornak lenni egyidejűleg, egy bizonyos kor után talán már nem is lehet. De addig is a szülőé a legnagyobb felelősség. Hogy melyek ezek a felelősségi területek azt egy készülő könyvben kívánjuk összegezni.....tovább olvasom