Cikkeink

Bakonyi Anikó:

Gazdagító programok

A fenti rendezvényen mint tehetségfejlesztő szakértő, felnőttképzésben és pedagógus-továbbképzésben aktívan részt vevő és a konferencia szakmai programjának kidolgozásában és lebonyolításában  jelentős részt vállaló szakember vettem részt.  Szerteágazó tevékenységeim közben szerzett tapasztalataimat összegeztem tehát az érdeklődők számára, miközben igyekeztem gyakorlatorientált megközelítésben kifejteni a mentorsággal kapcsolatos gondolataimat. Most, hogy visszaemlékszem az elmondottakra, nem vagyok benne bizonyos, hogy „szöveghű” leszek, bár ebben nagy segítségemre van az előadásról készített videofelvétel. Elragadhat a hév, bőbeszédűbb lehetek, hiszen nincsenek időkorlátok, nem kell magamat leintenem. (Az az izgalmas helyzet állt elő ugyanis, hogy levezető elnökként a saját előadásomat konferáltam, tartottam és ellenőriztem egy személyben.)...tovább olvasom ->

Kísérlet művészi szöveg kompetenciaalapú feldolgozására – kooperatív csoportmunkában

A kompetencia hitelesség. Mindazt a munkavégzéshez szükséges szakértelmet, a személyes készségek, képességek, motivációk és tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetők. Az irodalom tanulásának az a legfőbb célja, hogy mint művészet biztosítsa a tudatos és értő befogadást. Ennek érdekében alkalmazzuk kisgyerekkortól az irodalomelméleti ismeretek szisztematikus tanítását és a műelemzést....tovább olvasom

 

 

Budai László: Családom és tehetségem

A saját családfakutatásom és családtörténetem összeállítása során „bukkantam rá” Szondi Lipót pszichológiai elméletére, amely a családtól genetikusan örökölt egyéni sorssal foglalkozik. Rendkívül lebilincselő elmélete saját személyes élményéből táplálkozott, amelyből aztán intuíciói alapján megalkotta önálló pszichoanalitikai módszerét.

Szondi sorspszichológiájából egyértelműen következik, hogy az öröklött tehetség önmagában még kevés ahhoz, hogy az egyén életében érvényre is jusson. Kifejezetten igaz ez akkor, ha az ősök sem bontakoztatták ki a bennük rejlő lehetőségeket. Emiatt tartom rendkívül hasznosnak, ha tehetséges mentoráltjainkat szembesítjük Szondi Lipót elméletével, hogy rádöbbenjenek örökölt korlátaikra és a szabad választásaik jelentőségére. Ezért jelen dolgozat nem törekszik többre, mint hogy összefoglalja Szondi sorspszichológiájának legfontosabb tételeit, amelyeket ahhoz szükséges megismerni, hogy minden mentorált megfogalmazhassa a saját életére vonatkoztatható következtetéseket....tovább olvasom ->

 

Molnárné Dr. László Andrea:

Miről ismertetik fel a tehetség?

A munkám és a szülői létem során nagyon gyakran találkozom azzal, hogy boldog szülők mesélik széles mosollyal: milyen remek gyerekük van, micsoda kimagasló tehetség, 6 hónaposan már "pápá-t" int, 8 hónaposan fut, egy évesen már 10 szót tisztán kimond, 4 évesen már leírja, hogy "apa", 6 éves korára már olvas! Az a rossz hírem van, hogy ez nem tehetség!...tovább olvasom

 

Brunner Anita:

Mentor és mentorált kapcsolata

Munkám során többféle mentorszerepben veszek részt. Tanárként, szaktanárként diákokat készítek fel versenyre, a tanórák során projektek irányításában mentorálok. Osztályfőnökként folyamatosan nyomon követem diákjaim érdeklődését, rendszeresen pályázatok és lehetőségek után kutatok, ahol meg tudják mutatni tehetségüket. Német nyelvtanárként betöltött mentorszerepemben emelt- és középszintű érettségire, nyelvvizsgára készítek fel, vagy magántanárként tanulókat segítek a sikeres tanév elvégzéséhez....tovább olvasom

A beszélgetés szerepe a mentori feladatokban

„ - Ez nem lehet igaz! Ez a gyerek ugyanazt a munkát adta be, mint én tavaly, ő nyert, én pedig nem! Írok a versenyszervezőknek! Követelem, hogy vonják tőle vissza a díjat! Ez plágium! Ez nem ér!

  • Nyugalom! Csak higgadtan! Nem lehet fejjel menni a falnak!.....”

Előző cikkemben azt fejtegettem, hogy a mentor szerepe nem merülhet ki a tudás átadásában, a versenyfelkészítésben, a lehetőségekről való tájékoztatásban, esetlegesen egyéni fejlesztési terv kidolgozásában, és kivitelezésében, tervezett személyiségfejlesztésben, a folyamatos önképzésben és megújulásban, hanem a mentornak lelki társnak is kell lennie....tovább olvasom